1

Κάλεσμα φορέων για συμμετοχή – ένταξη δράσεων στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Λεσβιακού Καλοκαιριού

Α. Δια της παρούσης καλούμε όσους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου επιθυμούν, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης τον προγραμματισμό τους για το προσεχές καλοκαίρι μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Λεσβιακού Καλοκαιριού.

Θα παρακαλούσαμε να περιγράφεται η δράση, η ημερομηνία, ώρα και τόπος, καθώς επίσης και αν επιθυμείτε μακέτα της εκδήλωσης για να μπει στο Πρόγραμμα.

Επισημαίνεται πως αυτό δε σημαίνει απαραίτητα χρηματοδότηση της όποιας δράσης , αλλά διαφήμιση και προβολή της. Η όποια ενίσχυση θα προκύψει βάσει αιτήματος του φορέα των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου και αξιολόγησης του περιεχομένου της δράσης.

Β. Επίσης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού προτίθεται στην εκτύπωση εντύπου καταλόγου για τη σχολική χρονιά 2020-2021, με τους αναγνωρισμένους μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς και σωματεία με εκπαιδευτική δράση, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και νέων για την οποιαδήποτε εξωσχολική τους δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, δύναται να καταθέσουν στον αρμόδιο υπάλληλο:

α) Ένα σύντομο βιογραφικό του φορέα

β) Έδρα, υπεύθυνο, τηλ. επικοινωνίας

γ) Μία φωτογραφία εάν επιθυμούν, προθεσμία υποβολής μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Αποστολή για όλα τα παραπάνω στο email: grafiopolitismoumyt@gmail.com ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού, οδός Κουντουριώτη, Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.

Υπόψιν κας Λίας Τσάκου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μυτιλήνης

Παναγιώτης Τσακύρης