1

Ανάπτυξη εφαρμογών Έξυπνης Πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου – Smart Cities

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 17/02/2020 στη Μυτιλήνη, η 3η τεχνική συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου», με ακρωνύμιο «Smart Cities».

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Ευστράτιος Κύτελης, αφού καλωσόρισε τους  εκπροσώπους των Δήμων Πάφου και Χανίων, τόνισε τη σημασία αλληλεπίδρασης του Δήμου με τους Δημότες και στη συνέχεια προχώρησε σε ανταλλαγή δώρων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, Ζωή Ανατολίτη, Όλγα Πανσεληνά, Μιχάλης Χτενέλλης και οι εκπρόσωποι των Δήμων Πάφου, Διαμάντω Γιανναρά, και Κρήτης, Σεβαστή Πολυχρονάκη, Αθηνά Σαλάπα και Γιώργος Φραγκιαδάκης, που συμμετέχουν στο έργο, προχώρησαν στην παρουσίαση της προόδου των δράσεων που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος, ενώ έγινε και ο προγραμματισμός των ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της πράξης.

Επίσης, ολοκληρώθηκαν η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης και το WORKSHOP με τίτλο «Έξυπνη Πόλη, πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση», που διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής  Γραμματείας  Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 18/02/2020.

Τις εργασίες άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ευστράτιος Τζιμής, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους Δήμους με αυτές τις συνεργασίες, στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων.

Εκπρόσωποι των Δικαιούχων της Πράξης, για τον Δήμο Πάφου η Διαμάντω Γιανναρά, για το Δήμο Χανίων η Σεβαστή Πολυχρονάκη και για τον Δήμο Μυτιλήνης η Ζωή Ανατολίτη, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής, παρουσίασαν το περιεχόμενο, το σκοπό, τους επιμέρους στόχους σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, τις δράσεις  που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο κάθε εταίρος, καθώς και τα αποτελέσματα της πράξης και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίησή της.

Ακολούθησε παρουσίαση  παραδοτέων της πράξης για την ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο, από τον κ. Αλέξανδρο Τζωρτζακάκη, εκ μέρους του  αναδόχου υλοποίησης.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε θέματα Smart Cities, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου στην εφαρμογή δράσεων «Έξυπνης Πόλης», από τον κ. Κωνσταντίνο Μοχιανάκη, Προϊστάμενο Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου και τον κ. Χρήστο Καλλονιάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου Μυτιλήνης κ. Τάσο Μπαλή, από τον κ. Δημήτρη Καβρουδάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από την κ. Μητσιάδη Βασιλική – Ελένη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων.

Η πράξη Smart Cities είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020 και Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  Κύριος Δικαιούχος είναι ο Δήμος Πάφου και συν – δικαιούχοι οι Δήμοι Λέσβου και Χανίων.

Αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με τη χρήση ΤΠΕ για την βελτίωση της αλληλεπίδρασης Δήμου και δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επισκέπτες, επιχειρήσεις και φορείς.