1

Παραλαβή απορριμματοφόρου

Παρελήφθη σήμερα από το Δήμο Μυτιλήνης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Στρατή Δαγκλή, ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο όχημα, με τη μορφή δανεισμού από το Δήμο Καλλιθέας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις αυξημένες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου μας.
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, ευχαρίστησε τόσο τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, όσο και το Δήμαρχο Καλλιθέας, Δημήτρη Κάρναβο, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση στο αίτημα που είχε διατυπώσει για την παραχώρηση ενός ακόμη απορριμματοφόρου στο Δήμο μας. Τόνισε δε, ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την καθημερινότητα του πολίτη.