1

Αρ. πρόσκλησης 9/2019 Δήμου Μυτιλήνης (26.12.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 7:00μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

           α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020 Αντιδήμαρχος     κ. Κατσαβέλλης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ