1

Συναντήσεις Δημάρχου Μυτιλήνης στην Αθήνα

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, θα πάρει μέρος  στην ΙΣΤ’ Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για την ανάδειξη των οργάνων της.

Η Γ.Σ. θα ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχει προγραμματίσει συναντήσεις με Υπουργούς και άλλους κυβερνητικούς παράγοντες.