1

Αρ. πρόσκλησης 3/2019 Δήμου Μυτιλήνης (25.10.2019)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

Εισηγητής: Γ.Γ. κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

1

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Μυτιλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ