1

Ενημέρωση από τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης

Παρακαλούνται οι δημότες να μη βγάζουν ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά στο πεζοδρόμιο, αλλά μόνο μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 2251025555 και το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο. Τα ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά, πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.

Συγκεκριμένα:

Προϊόντα κηπευτικών εργασιών:
Αφού ειδοποιηθεί πρώτα η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης, στο τηλ. 2251025555 κατά την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους εναποτίθενται τα:
• φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π., συσκευασμένα σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
• υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π., συσκευασμένα σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους.

Μεγάλων διαστάσεων αστικά απορρίμματα:
Αφού ειδοποιηθεί πρώτα η υπηρεσία καθαριότητας στο τηλ. 2251025555 κατά την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους εναποτίθενται τα:
• έπιπλα, καρέκλες, καναπέδες, τραπέζια, στρώματα κλπ, σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων.

Ηλεκτρικές συσκευές:
Αφού ειδοποιηθεί πρώτα στην υπηρεσία καθαριότητας 2251025555 κατά την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους εναποτίθενται τα:
• ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, καταψύκτες κλπ στο πεζοδρόμιο σε σημείο που δεν εμποδίζεται η διέλευση των πεζών.

Απόβλητα κατεδαφίσεων:
Τα οχήματα του Δήμου Μυτιλήνης, δεν παραλαμβάνουν απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων. Αντικείμενα όπως πλακάκια, κεραμίδια, τούβλα, τσιμέντα, wc, μπανιέρες, νιπτήρες, προϊόντα εκσκαφών και άλλα άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π., μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε ειδικό αδειοδοτημένο χώρο για τέτοιου είδους απόβλητα.

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Δαγκλής Ευστράτιος