1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικό συνεργάτη και ειδικούς συμβούλους Δημάρχου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη και δύο (02) θέσεων Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Μυτιλήνης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει .

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .