1

Αρ. Πρόσκλησης 14/2019 (12.08.2019)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με το μοναδικό ημερήσιας διάταξης: “Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Λέσβου”.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Τσουπής .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Μετά από έκτακτα γεγονότα και την αλλαγή του προϊσταμένου καθώς και των αναπληρωτών της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου οι οποίοι είχαν οριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπρόσωποι του Δήμου Λέσβου προς τα τραπεζικά-πιστωτικά ιδρύματα, απαιτείται η ΑΜΕΣΗ αντικατάσταση τους, προκειμένου να οριστούν νέοι εκπρόσωποι του Δήμου Λέσβου ενώπιον των ανωτέρω ιδρυμάτων για να αποκατασταθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ