1

Οικισμός «Αρίσβη» Δημοτικής Ενότητας  Καλλονής

Ανακοινώνεται ότι  από την Υπηρεσία μας έχει υποβληθεί αίτημα για κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Αρίσβη» της Δημοτικής Ενότητας  Καλλονής του Δήμου Λέσβου  σύμφωνα με το Αρθρο 35 του Ν. 3937/2011 και έχει ληφθεί η με αριθμό 563/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας . Για τον σκοπό αυτόν  αναρτάται το συνοπτικό σχεδιάγραμμα στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής, στον οικισμό «Αρίσβη», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά :