1

Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. Θερμής, Γέρας, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Αγιάσου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. Θερμής, Γέρας, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Αγιάσου”, προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 03ην  Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: