1

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου  Λέσβου (Δ.Ε. Μυτιλήνης, Λ. Θερμής,  Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δ.Ε. Ευεργέτουλα, Δ.Ε. Αγιάσου, Δ.Ε. Γέρας)

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσίας με τίτλο “Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου  Λέσβου (Δ.Ε. Μυτιλήνης, Λ. Θερμής,  Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δ.Ε. Ευεργέτουλα, Δ.Ε. Αγιάσου, Δ.Ε. Γέρας)”, προϋπολογισμού 63.653,85 ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 03ην Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: