1

Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων (Για τις Δ. ενότητες Καλλονής, Θερμής, Ερεσού- Αντίσσης, Αγιάσου, Πλωμαρίου, Γέρας)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ.22100/16-05-2019 απόφαση Δημάρχου και τις παρακάτω τεχνικές μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου:

1) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Καλλονής» αρ.μελέτης 65/2019, προϋπολογισμού 18.641,61 ευρώ με το ΦΠΑ
2) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Λ.Θερμής» αρ.μελέτης 67/2019, προϋπολογισμού 18.673,20 ευρώ με το ΦΠΑ.
3) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης» αρ.μελέτης 66/2019, προϋπολογισμού 18.673,20 ευρώ με το ΦΠΑ
4) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Αγιάσου» αρ.μελέτης 68/2019, προϋπολογισμού 18.673,20 ευρώ με το ΦΠΑ.
5) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Πλωμαρίου» αρ.μελέτης 71/2019, προϋπολογισμού 18.673,20 ευρώ με το ΦΠΑ.
6) «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε. Γέρας» αρ.μελέτης 72/2019, προϋπολογισμού 18.673,20 ευρώ με το ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη της Δ. Ε. Αγιάσου
Η Μελέτη της Δ. Ε.Γέρας
Η Μελέτη της Δ. Ε. Ερεσού – Αντίσσης
Η Μελέτη της Δ. Ε. Καλλονής
Η Μελέτη της Δ. Ε. Πλωμαρίου
Η Μελέτη της Δ. Ε. Θερμής