1

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας (θέση ΣΚΑΛΑ)

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας – εντός οικισμού – θέση ΣΚΑΛΑ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:

  • Η περίληψη διακήρυξης
  • Η διακήρυξη
  • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης για Νομικό Πρόσωπο σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf
  • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης για Φυσικό Πρόσωπο σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf
  • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης για τη Δήλωση Εγγυητή σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf