1

Συμμετοχή Δήμου Λέσβου στη 2η τεχνική συνάντηση του προγράμματος για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης «Smart Cities» και στην 1η Ημερίδα Πληροφόρησης του Δήμου Χανίων για τις «Έξυπνες Πόλεις»

Πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2018 με επιτυχία, η 2η τεχνική συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης, και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart Cities» στο Δήμο Χανίων.

Στη συνάντηση που συμμετείχαν οι Δήμοι Πάφου, Χανίων, και Λέσβου, το Δήμο Λέσβου εκπροσώπησαν με τη συμμετοχή τους, ο Α/Δήμαρχος Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Τεχνικών υπηρεσιών κ. Κων/νος Κατσαρός καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος των δράσεων που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος και έγινε και ο προγραμματισμός των ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της πράξης.

Επίσης με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Ημερίδα Πληροφόρησης της πράξης που διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων στις 11/12/2018.

Τις εργασίες άνοιξε ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και αναφερόμενος στους στόχους της Πράξης τόνισε τη σημασία αλληλεπίδρασης του Δήμου με τους Δημότες.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Αντιδήμαρχος Λέσβου κ. Κατσαρός, και η κα. Τσιτσιρίδη, Αντιδήμαρχος Χανίων.

Εκπρόσωποι των Δικαιούχων της Πράξης για τον Δήμο Πάφου ο κ.Μιχάλης Ζάνος και για τον Δήμο Λέσβου η κα.Ζωή Ανατολίτη, παρουσίασαν το περιεχόμενο, το σκοπό και τους επιμέρους στόχους σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η κα. Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων και Υπεύθυνη Πράξης, παρουσίασε μεταξύ άλλων τις δράσεις, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο της “έξυπνης πόλης” στους τομείς της διακυβέρνησης, το περιβάλλον και τη διαβίωση.

Ακολούθησε η παρουσίαση της σκοπιμότητας και του περιεχομένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εφαρμογή των δράσεων “έξυπνης πόλης” και του Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων, που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της Πράξης από τον κ. Ιωάννη Μαυρογιάννη.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε θέματα City Branding και Smart City από τον κ. Κωνσταντίνο Μοχιανάκη, Διευθυντή Προγρ., Οργ. & Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου και  τους κ. Στυλιανό Τσαφαράκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης , την κα. Δέσποινα Διμέλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτονικής Μηχανικών Πολυτεχνείο Κρήτης  και τον κ.Κωνσταντίνο–Αλκέτα Ουγγρίνη, Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτονικής Μηχανικών Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η πράξη Smart Cities είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020 και Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  Κύριος Δικαιούχος είναι ο Δήμος Πάφου και συν – δικαιούχοι οι Δήμοι Λέσβου και Χανίων.

Αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με τη χρήση ΤΠΕ για την βελτίωση της αλληλεπίδρασης Δήμου και δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επισκέπτες, επιχειρήσεις και φορείς.