1

Ερωτηματολόγιο Smart Cities

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση της ταυτότητας της Λέσβου ως τουριστικού προορισμού μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του νησιού.

Η έρευνα διεξάγεται με σκοπό τη μελέτη των στάσεων και των απόψεων των παραπάνω ενδιαφερόμενων μερών που διαμένουν, δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την περιοχή, ενόψει του έργου «Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Λέσβου (City Marketing/City Branding) το οποίο έχει αναλάβει ο Δήμος Λέσβου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βόρειου Αιγαίου» και ακρωνύμιο “Smart Cities” του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Η έρευνα διεξάγεται από την ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου, εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους: