1

Πλήρωση 3 θέσεων Ειδικών Συμβούλων, που θα απασχολούνται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα

Ο Δήμαρχος Λέσβου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών  Συμβούλων, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα .

Αναλυτικά η γνωστοποίηση .