1

Αρ. πρόσκλησης 17/2018 (17.09.2018)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 6:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός
2. Έγκριση 63ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 Αντιδήμαρχος κ. Τσουπής

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, την ερχόμενη Τετάρτη 19/9/2018, ο Δήμαρχος κ. Γαληνός θα επισκεφθεί τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης κατασκευής του νέου κολυμβητηρίου της Λέσβου και θα πρέπει, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4555/2018 (Κλεισθένης Ι), να έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ