1

Εκμίσθωση δύο Δημοτικών Ακινήτων στο Πλωμάρι & τη Μήθυμνα

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία (επαναληπτική) για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1Ο ΑΚΙΝΗΤΟ

Ακίνητο                             : Αποθηκευτικός χώρος εντός του κτηρίου του Παλαιού Αναγνωστηρίου Πλωμαρίου

Θέση ακινήτου                  : Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου – πλατεία αγοράς

Σύνορα γύρωθεν               : (Ν) δημοτική οδός προς Αγ. Νικόλαο, (Δ) δημοτική οδός

Όροφος κτίσματος           : Υπόγειο

Εμβαδό κτίσματος            : 12 τ.μ. περίπου

Αρ. μετρητή ΔΕΗ              : Δεν ηλεκτροδοτείται

Χρήση                              : Αποθήκη

 

2Ο ΑΚΙΝΗΤΟ

Αρ. Κτηματολογίου δήμου           : Αρ. 3 (σχετική η από 23-11-1933 έκθεση της Επιτροπής σύνταξης κτηματολογίου)

Θέση ακινήτου                            : Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας – Κεντρική αγορά – Οδός Κώστα Δούκα

Ολική επιφάνεια οικοπέδου       : 176,00 τ.μ.

Άλλα κτίσματα εντός του ως

άνω οικοπέδου                           : (α) προς Νότο το χρησιμοποιούμενο σήμερα ως Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας,             (β) ύπερθεν (λόγω υψομετρικής διαφοράς) και ανατολικώς του δημοπρατούμενου   ακινήτου έχει ανεγερθεί ως προσθήκη κατ’ επέκταση με την αρ. πρωτ. 536/14-6-    1989 Άδεια Οικοδομής έτερο κτήριο (Κέντρο Νεότητας Μήθυμνας).

Αναλυτικά :
Η Διακήρυξη Αποθηκευτικού χώρου εντός του Παλαίου Αναγνωστήριου Πλωμαρίου
Η Διακήρυξη Ισόγειου κτιρίου στην Κεντρική Αγορά Μήθυμνας
Η Περίληψη Διακύρηξης
Η Υπεύθυνη Δήλωση Νομικού Προσώπου
Η Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου
Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγγυητή