1

Εκτυπώσεις φυλλαδίων προγράμματος και άλλων εκδηλώσεων Λεσβιακού καλοκαιριού 2018

Το Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για εκτυπώσεις  φυλλαδίων προγράμματος και άλλων εκδηλώσεων Λεσβιακού καλοκαιριού 2018, σύμφωνα με την αρ. 38/2018 τεχνική περιγραφή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω  παροχή υπηρεσίας μέχρι τις 10:00 την Τρίτη 12/06/2018 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.
Αναλυτικά :