1

Συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών

Ο Δήμος Λέσβου σας ανακοινώνει ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών. Τα τηγανέλαια και ζωικά λίπη που απορρίπτονται στο Δήμο (από νοικοκυριά και εστιατόρια) θα συλλέγονται σε χώρους μαζικής συλλογής (π.χ. γωνιές ανακύκλωσης, σχολεία, αθλητικά κέντρα, νηπιαγωγεία και άλλα κτίρια του Δήμου) με έξοδα αποκλειστικά του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει.

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνετε και φάκελος όπου θα περιγράφετε αναλυτικά ο τρόπος αξιοποίησης των αποβλήτων φυτικού ελαίου και ζωικού λίπους.
Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι η Τετάρτη 16-05-2018 στις 14.00 .
Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .