1

Εργασία εκταφής νεκρών σε δημοτικά κοιμητήρια

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας της εκταφής νεκρών σε δημοτικά κοιμητήρια, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 1/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Λέσβου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία μέχρι τις 14:00 της Δευτέρας 16 Απριλίου 2018.
Αναλυτικά :