1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Προμήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017

To ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Χριστουγεννιάτικων ειδών για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει της 49/2017 Τεχνικής Περιγραφής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Δευτέρα 4/12/2017.

Αναλυτικά
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη