1

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη (μετα)στέγαση δημοτικών υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη (μετα)στέγαση δημοτικών υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Μητρώου Αρρένων, Τμήμα Ληξιαρχείου, Γραφείο Εξυπηρέτησης – Πληροφόρησης Πολιτών), σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 765/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350515 fax: 2251350538.

Αναλυτικά :