1

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Ίππειος

Ο Δήμαρχος Λέσβου, προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται στην παρακάτω ανακοίνωση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 07.11.2017, από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, επί της οδού Ε. Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος – Τμήμα Περιουσίας).
Αναλυτικά :