1

Ανακοίνωση για παροχή έργου Νομικών Συμβουλών σε ωφελουμένους του προγράμματος ΤΕΒΑ (δικαιούχοι ΚΕΑ)

Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ.1039 20-5-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Νομικές Συμβουλευτικές Εργασίες Υποστήριξης των Ωφελούμενων της Πράξης ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”, συνολικής δαπάνης 2.900,00 € πλέον ΦΠΑ 17%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση .