1

Διενέργεια Δημοσίας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : ¨Αποκατάσταση ζημιών στέγης Κοινοτικού Καταστήματος Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου¨

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει την διενέργεια κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο ¨Αποκατάσταση ζημιών στέγης Κοινοτικού Καταστήματος Πελόπης της Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου ¨ προϋπολογισμού 8.544,49 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ  στις 28-08-2017 , ήμερα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ..

Αναλυτικά :
Η Ανακοίνωση
Η Μελέτη