1

Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών, οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας ΒΔ Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου, ορίζει ως ημέρα διεξαγωγής της μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και προστασίας υλικών, οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας ΒΔ Λέσβου), την 02 Αυγούστου 2017 και ώρα 11 π.μ. έως 12 .
Αναλυτικά η απόφαση .