1

Εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Αναλυτικά :
Η Περίληψη Διακύρηξης
Η Διακύρηξη
Η Υπεύθυνη Δήλωση Νομίκο Πρόσωπο
Η Υπεύθυνη Δήλωση Φυσίκο Πρόσωπο
Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγγυητή