1

Μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μεταβίβαση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας  που βρίσκονται στα  όρια  της  διοικητικής  περιφέρειας  του  Δήμου Λέσβου .

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων των  Δημοτικών Ενοτήτων στην περιφέρεια των οποίων είναι τα υπό δημοπράτηση τμήματα,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λέσβου επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, 2ος όροφος. Τηλέφωνο: 2251 3 50563 ή στα τηλέφωνα των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων .

Αναλυτικά η πλήρης διακήρυξη .