1

Αριθμός πρόσκλησης 32/2016 (23.11.2016)

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 & 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 6:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα