1

Αριθμός πρόσκλησης 30/2016 (15.11.2016)

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 σε ειδική συνεδρίαση την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα “Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου”.