1

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και του Ν.Π.Δ.Δ.

Σας ανακοινώνουμε πως ο Δήμος Λέσβου προτίθεται να προχωρήσει, εντός του μηνός Νοεμβρίου 2016, στην δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του, καθώς και για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
Τα αναλυτικά στοιχεία και το αντικείμενο του διαγωνισμού δημοσιεύτηκαν ως προκαταρκτική διακήρυξη στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σχετικό αριθμό αναφοράς 2016-123350 – 26/09/2016, όπως το κείμενο που συνοδεύει την παρούσα.

Αναλυτικά
Η προκαταρκτική  προκύρηξη εδώ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Αλεξίου