1

Εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων στην Κάπη

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων στην Κάπη, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Αναλυτικά :