1

Νέα Ημερομηνία Δημοπράτησης έργου "Αποκατάσταση Βατότητας Δημοτικών Δρόμων Δήμου Λέσβου πλην Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό"

Γνωστοποιείται ότι ο Διαγωνισμός, που αφορά στο έργο : «Αποκατάσταση Βατότητας Δημοτικών Δρόμων Δήμου Λέσβου πλην Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό», προϋπολογισμού 499.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

σύμφωνα και με την αριθμ. 307/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, την Πέμπτη 19-5-2016.

Τα έντυπα της Οικονομικής Προσφοράς, για όσους δεν έχουν πάρει θα διατίθενται από τον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, μέχρι και την Τετάρτη 18-5-2016.

Το πλήρες τεύχος της Μελέτης

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Λέσβου

Στυλιανίδου Μαριάνθη

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ