1

Διακύρηξη για το έργο με τίτλο " Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου "

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο, θα  διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της  υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου».

Αναλυτικά
Η περίληψη  εδώ
Το τιμολόγιο μελέτης εδώ
Η τεχνική έκθεση εδώ
Οι τεχνικές προδιαγραφές εργασιών εδώ
Η προμέτρηση εδώ
Το ΕΤΕΠ εδώ
Η διακύρηξη εδώ
Ο προυπολογισμός μελέτης εδώ
Η γενική εγγραφή υποχρεώσεων εδώ
Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ