1

Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου»

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι  θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση  της  εργασίας «Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 21.800 € με Φ.Π.Α. με βάση τις τιμές που προβλέπονται από την αρ. 1/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου .

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι, καλούνται να υποβάλουν πρόσφορες τους για την συγκεκριμένη εργασία, έως την Τετάρτη  27/5/2015, στο πρωτόκολλο του Δήμου, σε κλειστό φάκελο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ