1

Αριθμός προσκλήσεως 13/2015 (11.05.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1 Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δήμου Λέσβου για άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων ή της αναψυχής του κοινού Αντιδήμαρχος
κ.Καρασάββας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ