1

Αριθμός προσκλήσεως 12/2015 (29.04.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης της αναβληθείσας συνεδρίασης (αριθμ. πρωτ. 22800/23-4-2015 πρόσκλησης) .