1

Αναβολή προγραμματισμένης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι για έκτακτο λόγο αναβάλλεται η προγραμματισθείσα για τις 27/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6μ.μ. τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αναβληθείσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης στις 29/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6μ.μ., κατόπιν νέας προσκλήσεως, κατά εφαρμογή των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ