1

Αριθμός προσκλήσεως 11/2015 (27.04.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης