1

Αριθμός προσκλήσεως 10/2015 (22.04.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 8:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα κατεπείγοντα θέματα ημερήσιας διάταξης