1

Αριθμός προσκλήσεως 8/2015 (06.04.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης