1

Αριθμός προσκλήσεως 7/2015 (27.03.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης