1

Αριθμός προσκλήσεως 6/2015 (23.03.2015)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης