1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  με προϋπολογισμό 780.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξηςεδώ

Αναλυτικά η μελέτη εδώ