1

Αριθμός προσκλήσεως 04/2015 (18.02.15)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης