1

Σχέδιο Προστασίας και Ανάπτυξης δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ¨Σχέδιο Προστασίας και Ανάπτυξης δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου¨, με προϋπολογισμό 932.400,97 ευρώ ( με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου (3ος όροφος, Ελ. Βενιζέλου 13-17), έως και την 24.12.2014, ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22513-50557, Φαξ επικοινωνίας : 22513-50508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.12.2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).
Αναλυτικά :