1

Αριθμός προσκλήσεως 33/2014 (15.12.14)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η  Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .