1

Αριθμός προσκλήσεως 32/2014 (08.12.14)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την   08η  Δεκεμβρίου  2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα παρακάτω Θέματα Ημερήσιας Διάταξης .